Show simple item record

dc.contributor.authorRovira Serrano, Maria del Pilar
dc.contributor.authorRovira Serrano, Maria del Pilar
dc.contributor.authorMestre Massot, Irene
dc.contributor.authorMestre Massot, Irene
dc.contributor.authorAbando Olaran, Maria F.
dc.contributor.authorAbando Olaran, Maria F.
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationp. 191-194spa
dc.identifier.issn1889-805Xspa
dc.identifier.urihttp://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/anuariEducacio/index/assoc/Anuari_e/ducacio_/2015p175.dir/Anuari_educacio_2015p175.pdfspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/146084
dc.descriptionResumen tomado de la publicaciónspa
dc.descriptionResumen también en castellanospa
dc.description.abstractEls projectes d’aprenentatge-servei són una pràctica organitzada que desenvolupa simultàniament un projecte educatiu i un projecte social, i que combina en un únic projecte integral de manera holística l’aprenentatge acadèmic, el servei a la comunitat i la pràctica reflexiva. Es tracta d’una forma d’entendre l’educació, de conèixer les necessitats reals d’un col·lectiu i de transformar l’entorn. L’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears participa activament en activitats solidàries i de cooperació amb el tercer sector a través dels projectes d’aprenentatge-servei. Utilitza la metodologia projectual per integrar l’aprenentatge acadèmic amb el servei a la comunitat i, d’aquesta manera, assolir diferents competències transversals del títol superior de disseny.spa
dc.description.abstractLos proyectos de aprendizaje-servicio son una práctica organizada que desarrolla simultáneamente un proyecto educativo y un proyecto social, combinando, así, en un único proyecto integral, de manera holística, el aprendizaje académico, el servicio a la comunidad y la práctica reflexiva. Se trata de una forma de entender la educación, conocer las necesidades reales de un colectivo y transformar el entorno. La Escuela de Arte y Superior de Diseño de las Islas Baleares participa activamente en actividades solidarias y de cooperación con el tercer sector a través de los proyectos de aprendizaje-servicio. Utiliza la metodología de proyectos para integrar el aprendizaje académico con el servicio a la comunidad y, de esta manera, desarrollar diferentes competencias transversales del título superior de diseño.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.format.mediumRevistaspa
dc.language.isocatspa
dc.language.isocatspa
dc.relation.ispartofAnuari de l'educació de les Illes Balears. Palma, 2015 ; p. 175-194spa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjectdibujo técnicospa
dc.subjectenseñanzas artísticasspa
dc.subjectaprendizaje por experienciaspa
dc.subjectprograma integral de estudiosspa
dc.subjectinnovación pedagógicaspa
dc.subject.otherspa
dc.titleDisseny i projectes d’aprenentatge-serveicat
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.audienceProfesoradospa
dc.bbddAnalíticasspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelEducación Superiorspa
dc.educationLevelEnseñanzas de Régimen Especialspa
dc.title.journalAnuari de l'educació de les Illes Balearsspa


Files in this item

    Show simple item record