Repositorio Redined

Projectes d'innovació educativa : l'educació per a la ciutadania a través del diàleg i la participació a l'aula : una eina per a la pràctica a partir de la reflexió i l'acció. 'Proyectos de innovación educativa : la educación para la ciudadanía a través del diálogo y la participación al aula : una herramienta para la práctica a partir de la reflexión y la acción'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.