Repositorio Redined

El paper de les cultures en l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües : confrontacions, articulacions i encontres. Qüestions relatives a la formació del professorat en contextos plurilingües. 'El papel de las culturas en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas : confrontaciones, articulaciones y encuentros. Cuestiones relativas a la formación del profesorado en contextos plurilingües'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.