Repositorio Redined

Avaluació de la qualitat docent i promoció del professorat : legislació universitària espanyola : de la llei de reforma universitària de 1983 a la llei orgànica d'universitats de 2002. 'Evaluación de la calidad docente y promoción del profesorado : legislación universitaria española : de la Ley Universitaria de 1983 a la Ley Orgánica de Universidades de 2002'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.