Repositorio Redined

L'aprenentatge virtual com a una nova forma d'ensenyar i d'aprendre a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. 'El aprendizaje virtual como una forma de enseñar y aprender a través de las tecnologías de la información y la comunicación'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.