Repositorio Redined

Pedagogia i participació per una educació de qualitat : contribució i recomanacions de la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans en relació amb l'Avantprojecte de llei de qualitat de l'educació. 'Pedagogía y participación por una educación de calidad : contribución y recomendaciones de la Sociedad Catalana de Pedagogía, filial del Instituto de Estudios Catalanes en relación con el Anteproyecto de ley de la calidad de la educación'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.